طرح آماری توزیع سنی 50 نفر

فایل آماری توزیع سنی 50 نفر,تحقیق آماری توزیع سنی 50 نفر,مقاله آماری توزیع سنی 50 نفر,طرح آماری توزیع سنی 50 نفر,گزارش آماری توزیع سنی 50 نفر,آمار, توزیع سنی

دانلود فایل

دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل51 کیلو بایت

پروژه آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

 

 

توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده شده است . مطلوبست :  ،  ،  و  و  و CV و نمودارهای میله ای و دایره ای آنها .

 

28

26

24

22

20

X سن

3

7

30

6

4

F فراوانی

جواب :

ابتدا میانگین را به دست می آوریم :

 

 

 = داده ها را مرتب می كنیم

 

میانه  مد و     

واریانس  

انحراف معیار

 

نمودار

 

 

2-وزن 25 دانش آموز كلاس دوم دبستان به شرح زیر است :

جدول فراوانی آن شامل : 1)فراوانی مطلق – فراوانی نسبی – درصد فراوانی نسبی – فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی را بنویسید .(با فاصله ی طبقات  )

2)نمودار هیستوگرام – میله ای – ساقه و برگ و جعبه ای آنها را رسم كنید .

جواب :

داده هار ا مرتب می كنیم :

 

دامنه ی تغییرات

تعداد دسته

 = فراوانی نسبی

 = درصد فراوانی نسبی

 

درصد فراوانی تجمعی

فراوان تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی‌مطلق

مركزدسته‌ها

دسته ها

ردیف 

%40

1

%4

04/0

1

17

   

1

%24

6

%20

2/0

5

16

   

2

%48

12

%24

24/0

6

21

   

3

%68

17

%20

2/0

5

23

   

4

%88

22

%20

2/0

5

25

 

5

%100

25

%12

12/0

3

27

6